medicinaplus - kvalitní lékařská péče

rehabilitace Praha

Kde sídlíme?

Na Bojišti 2, Praha 2
informace a objednání:
Tel.:  284 812 518


Ceník - rehabilitace

Ceník je platný pro samoplátce, pojištěnce OZP - 207 a klienty, kteří nemají poukaz na vyšetření. Obsahuje i výkony, které nehradí žádná zdravotní pojišťovna.

Pro pojištěnce VZP - 111, VOZP - 201, ZPMV - 211, ČPZP - 205, ZPŠ - 209, RBP - 213  je po předložení poukazu na vyšetření fyzioterapie HRAZENA zdravotní pojišťovnou.

Komplexní vstupní vyšetření fyzioterapeutem   1000,-Kč
Kontrolní vyšetřenífyzioterapeutem   500,-Kč
Cílené vyšetření fyzioterapeutem   750,-Kč
Reflexní masáž C a Th páteře 25 min 350,- Kč
Reflexní masáž Th a L páteře 25 min 350,- Kč
Reflexní masáž C,Th a L páteře 40 min 450,- Kč
Měkké a mobilizační techniky 25 min 350,- Kč
Léčebná tělesná výchova individuální
(nácvik a korekce cviků,instruktáž)
25 min 300,- Kč
Speciální LTV
(senzomotorická cvičení, cvičení na labilních plochách, cvičení na neurofyziologickém podkladě)
30 min   450,-Kč
Kraniosakrální biodynamika - nehradí žádná zdravotní pojišťovna 60min  90min   800,-Kč 1000,-Kč
Ultrazvuk do 10 min   70,-Kč
Elektroléčebné proudy do 20 min 120,-Kč
Magnetoterapie 25 min 150,-Kč
Laser - tinnitus - nehradí žádná zdravotní pojišťovna 20 min   90,-Kč
Laser - ostatní - nehradí žádná zdravotní pojišťovna 15 min   60,-Kč
FIT program basic
(kombinace fyzikální terapie, manuální terapie, LTV)
45 min 60min

450,-Kč       600,-Kč

FIT program II.
(kombinace vyšetření fyzioterapeutem, fyzikální terapie, manuální terapie,
LTV a instruktáž správného denního režimu)
60 min 800,- Kč

BIOCON křeslo - nehradí žádná zdravotní pojišťovna

8-12 aplikací  á 400,-Kč

KINEZIOTAPING -nehradí žádná zdravotní pojišťovna                                          

jedna aplikace  

100-150Kč 

+ 2 Kč za 1 cm tejpovací pásky    
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta     400,-Kč
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta     400,-Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu   1000,-Kč

Lymfodrenáž

Zdravotní indikace balíček 5350,kč
5 aplikací částečné manuální lymfodrenáže 1x týdně
Cena výkonu - 690 Kč jedna aplikace
Čas výkonu - 1h.30min. jedna aplikace
   
10 aplikací přístrojové lymfodrenáže
před každou aplikací ruční otevření lymfy 2x až 3x týdně Cena výkonu: 190 Kč jedna aplikace
Čas výkonu: 1h.30min. jedna aplikace
   
Kosmetická indikace balíček 6500,kč
3 aplikace částečné manuální lymfodrenáže 1x týdně
Cena výkonu – 1200 Kč jedna aplikace
Čas výkonu - 1h.30min. jedna aplikace
   
10 aplikací přístrojové lymfodrenáže
před každou aplikací ruční otevření lymfy 2x až 3x týdně Cena výkonu: 290 Kč jedna aplikace
Čas výkonu: 1h.30min. jedna aplikace
   

Rehabilitační balíčky

Relaxace balíček 1 800,-kč
celotělová klasická masáž 3x ā 60min.
manuální lymfodrenáž 1x ā 60 min.
   
Prevence balíček3-5terapií 1500,-Kč 2500,-Kč
program zaměřený na edukaci, nácvik a kontrolu vhodného individuálního LTV
podpora aktivní rehabilitace pacienta
event. doplněno reflexní masáží, mobilizací apod. technikami
doba 1 terapie ā 60 min
   
Manažer balíček 1 800,-Kč
přednostní objednání ve vyhrazeném čase – ranní či večerní blok dle klienta
hodina obsahuje – vyšetření, edukace, reflexní masáž, mobilizace, individuální LTV, doporučená fyzikální léčba - dle návrhu lékaře či fyzioterapeuta
terapie aplikovaná fyzioterapeutem 3x ā 60 min.
   
Akutní ošetření balíček 1 800,-Kč
terapie aplikovaná fyzioterapeutem 3x ā 60 min.
hodina obsahuje – vyšetření, edukace, reflexní masáž, mobilizace, individuální LTV, doporučená fyzikální léčba- dle návrhu lékaře či fyzioterapeuta
přednostní objednání ve vyhrazených hodinách
   
Antistres balíček 1 500,-Kč
manuální lymfodrenáž 1x ā 60 min.
reflexní masáž Ca Th sestava 3x ā 30min.
   
Stop celulitidě balíček 3 500,-Kč
manuální lymfodrenáž 3x ā 70 min.
přístrojová lymfodrenáž 10x ā 30 min.
aplikace anticelulitidního přípravku
   
Detoxikace balíček 3 500,-Kč
manuální lymfodrenáž 5x ā 60 min.
přístrojová lymfodrenáž 5x ā 30 min.
   

 

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.