medicinaplus - kvalitní lékařská péče

rehabilitace Praha

Věděli jste že...?

 • Provozujeme 2 lékařské domy na Praze 2 a Praze 4. Lékařský dům Na Bojišti - Praha 2 a  Poliklinika Hvězdova - Praha 4, kde máme 6 specializovaných ambulancí.
 • Urologická ambulance disponuje zařízením BIOCON 2000
 • Nabízíme moderní léčbu magnetoterapií a terapeutickým stimulačním laserem BTL-5000
 • Poskytujeme nadstandardní léčebné programy
 • Provozujeme tradiční lékárnu s možností objednávky na internetu www.tradicnilekarna.cz

Dětská fyzioterapie

Ambulance dětské fyzioterapie NOVĚ OTEVŘENA ! Již poskytujeme termíny objednání !

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 284 812 518

 

  Fyzioterapie u kojenců, předškolních a školních dětí  ( od 0 - 19let věku)  je zaměřená na terapii a prevenci funkčních  a strukturálních poruch pohybového systému. 

 •  provádí se na základě indikace lékaře – praktického nebo AMB specialisty (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař ….atd.)

KDY SE NA NÁS OBRÁTIT ?

Kojenci s motorickým ohrožením – asymetrie hlavy, šikmý krk,

 • poruchy vzpřimování
 • nerovnováha svalového napětí
 • asymetrické používání končetin + vrozené vývoj. vady končetin

Starší děti –stavy po úrazech a operacích

 • bolesti zad, kloubů, vazů
 • neurologickéá onemocnění
 • ortopedická onemocnění – skoliosy, dysplázie kyčelního kloubu aj.
 • VDT ( vadné držení těla), plochonoží

Edukace  rodičů a starších dětí – vhodné návyky při denních činnostech, výběr pomůcek, obuvi, doporučení  vhodných pohybových  aktivit

 

FYZIOTERAPEUTICKÉ METODIKY A POSTUPY

 • Kineziologický vstupní rozbor a kontrolní vyšetření
 • Vojtova metoda
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace – dle prof. Koláře – terapie na podkladě vývoj. kinezilogie
 • Klappova metoda
 • Míčková facilitace dle Jebavé
 • Senzomotorická stimulace – využití balančních pomůcek, overballu
 • Techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, mobilizace perif. kloubů a páteře
 • iLTV – kondiční cvičení, cvičení zaměřené na bolesti Cp, Thp, Lp, ( bederní, hrudní a krční páteře ) plochonoží aj.
 • Bazální stimulace
 • Cvičení s therabandem
 • Kineziotaping