medicinaplus - kvalitní lékařská péče

rehabilitace Praha

Věděli jste že...?

  • Provozujeme 2 lékařské domy na Praze 2 a Praze 4. Lékařský dům Na Bojišti - Praha 2 a  Poliklinika Hvězdova - Praha 4, kde máme 6 specializovaných ambulancí.
  • Urologická ambulance disponuje zařízením BIOCON 2000
  • Nabízíme moderní léčbu magnetoterapií a terapeutickým stimulačním laserem BTL-5000
  • Poskytujeme nadstandardní léčebné programy
  • Provozujeme tradiční lékárnu s možností objednávky na internetu www.tradicnilekarna.cz

ceník - dětská fyzioterapie

Ceník je platný pro samoplátce a klienty, kteří nemají poukaz na vyšetření. Obsahuje i výkony, které nehradí žádná zdravotní pojišťovna.

Pro pacienty naší DĚTSKÉ FYZIOTERAPIE je, po předložení poukazu na vyšetření, fyzioterapie plně HRAZENA.

Kineziologický vstupní rozbor 45 min 200,-Kč
Kontrolní vyšetření 15min 100,-Kč
Měkké a mobilizační techniky 30min 300,- Kč
Míčková facilitace dle Jebavé 15min 100,-Kč
Postizometrická relaxace 15min 100,-Kč
Bazální stimulace 15min 100,-Kč
Mobilizace periferních kloubů a páteře 15min 150,-Kč
Léčebná tělesná výchova individuální,cvičení zaměřené na bolesti Cp,Thp,Lp, plochonozí aj., cvičení s therabandem
(nácvik a korekce cviků,instruktáž)
25min 300,-Kč

Speciální LTV (senzomotorická cvičení, cvičení na labilních plochách, overballu, cvičení na neurofyziologickém podkladě)

Vojtova metoda

Klappova metoda

Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof.Koláře

45min 450,-Kč
Zácvik rodiče 30min 150,-Kč
Zácvik chůze , vertikalizace 15min 100,-Kč
KINEZIOTAPING nehradí žádná zdravotní pojišťovna jedna aplikace 100-150,-Kč
  +2 Kč za 1 cm tejpovací pásky