medicinaplus - kvalitní lékařská péče

rehabilitace Praha

Věděli jste že...?

 • Provozujeme 2 lékařské domy na Praze 2 a Praze 4. Lékařský dům Na Bojišti - Praha 2 a  Poliklinika Hvězdova - Praha 4, kde máme 6 specializovaných ambulancí.
 • Urologická ambulance disponuje zařízením BIOCON 2000
 • Nabízíme moderní léčbu magnetoterapií a terapeutickým stimulačním laserem BTL-5000
 • Poskytujeme nadstandardní léčebné programy
 • Provozujeme tradiční lékárnu s možností objednávky na internetu www.tradicnilekarna.cz

Naši lékaři

Bc. Iveta švábová , fyzioterapeut

Ordinační hodiny

26.7., 9.8. DOVOLENÁ

Středa

16.00 - 20.00

 

 

   

 

 • SZŠ v HK - nástavbové pomaturitní studium- fyzioterapie

 • Specilizační vzdělávání- IPVZ Brno- obor fyzioterapie 3.LF - Praha- bakalářské distanční studium - obor zdravotní vědy
 • Registrace v oboru do r. 2021
 • V současnosti působí ve FN MOTOL, Klinika RHB a TVL – dětská  část

Kurzy a další vzdělání:
 • Vojtova metoda
 • DNS dle Koláře
 • Klappova metoda
 • Míčková facilitace
 • Bazální stimulace
 • TMT a MOB
 • ES – FT
 • Mobilizace žeber
 • Kineziotaping
 • NSAA
 • Účast na klinickém testování – fyzio testy - DMD – trvá dosud